We invite you to read the LUKKA Online Store REGULATIONS

The LUKKA online store terms and conditions define the rules of the store available at www.lukka.com.pl
and terms of sale, complaints and returns of goods in the store’s offer.

By placing an order in the Store, the Customer declares that he has read the Regulations and accepts them.

Personal data is protected in accordance with the Act of 29.08.1997 on the protection of personal data
(consolidated text, Journal of Laws No. 101 of 2002, item 926, as amended) in a manner preventing access to third parties.

The regulations below are valid from December 25, 2015 and are a consequence of the entry into force of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Dz.U.2014, item 827) . 

With the entry into force of the Act (December 25, 2014), two acts that constitute the basis for the activity of online sellers will cease to apply, ie the Act on the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by dangerous products, as well as the Act on special terms of Consumer sales . The Act also changes the provisions of the Civil Code regarding sales.

The Customer has the right to return the purchased goods within 14 days from the date of delivery, without giving a clear reason for the return.

 You can find the withdrawal form from the sales contract  here

Regulations in force are more favorable to customers than the previous regulations, we accept it as binding for all our customers who made purchases in our shop before the date of entry into force of the act. 


REGULATIONS FOR THE LUKKA STORE
General information:

Shop owner: PLAN Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K. Bojanowski ul. Krowoderska 5/4A , 31-141 Kraków
NIP: 676-10-19-418
REGON: 350821898
Address for correspondence and personal collection:
Małgorzata Bojanowska, ul. Żuławskiego 8A/10, 31-145 Kraków
Mail  lukka.zabawki@gmail.com
Mobile +48 602 666 565

Bank details:
Account number: 51 1240 4533 1111 0000 5428 2463
PEKAO  S.A.  Kraków, ul. Pijarska 1
PLAN Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K. Bojanowski ul. Krowoderska 5/4A , 31-141 Kraków

Goods and prices:

The store sells sets for making toys.
The goods available in the store are free from physical and legal defects.
All prices are given in Polish zlotys and include VAT.
The store reserves the right to change the prices of goods on offer.
The prices of goods do not include shipping costs, which are included in a separate price list.
The cost of transport is covered by the Customer.
The store issues VAT invoices for all goods sold.
Placing an order by the Customer is tantamount to authorizing the Store to issue an invoice without having to obtain its signature.

Orders:
Orders are placed by the Customer directly via the website www.lukka.com.pl
The condition for the order to be completed by the Store is the correct completion of the order form by the Customer.
Store customers can only be adults or companies.
Zamówienia:

Płatności
Płatność przelewem bankowym na konto sklepu:
PEKAO S.A  Nr konta: 51 1240 4533 1111 0000 5428 2463
PLAN Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K. Bojanowski ul. Krowoderska 5/4A , 31-141 Kraków
Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Krakowie ul. Żuławskiego 8A/10
Datę i godzinę odbioru prosimy ustalać mailowo lub telefonicznie.

Realizacja zamówienia
Czas potrzebny na przygotowanie przesyłki przez Sklep – od momentu odnotowania wpłaty przez Klienta – 1 dzień roboczy
Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską – lub kuriera do 48h w dni robocze.
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ustalonym czasie, Klient zostanie powiadomiony mailem.  

Koszt przesyłki
Koszt przesyłki ponosi Klient

 Poczta Polska  priorytet  1-3 zabawek  do 2kG  12zł brutto
Poczta Polska priorytet+polecony 1-3 zabawek do 2kG 18zł brutto
Poczta Kurierska przelew     18zł brutto
Poczta Kurierska za pobraniem 22zł brutto

Dla większych przesyłek koszt transportu zależny jest od gabarytu i ciężaru paczki – uzgadniany będzie z Klientem indywidualnie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i nie przyjmując towaru sporządzić protokół opisujący uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (zwana dalej ?Ustawą?). Ustawa ta ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa w zakresie obowiązków informacyjnych, a także ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.
Wraz z wejściem w życie Ustawy(25 grudnia 2014) przestaną obowiązywać dwie ustawy dotychczas stanowiące podstawę dla działalności sprzedawców w Internecie, tj. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa zmienia również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży
.
Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu –  odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie zawierającego dane zapisane w formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży
Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 4 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeżeli towar nie będzie uszkodzony, zwrot należności w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Klient.

Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Ochrona prywatności
Składając zamówienie Klient przekazuje dane osobowe:  imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon i adres mailowy  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 (zwane RODO). Zgodę na przetwarzanie danych Klient wyraża dobrowolnie i świadomie i może ją odwołać w każdym momencie poprzez poinformowanie Plan Biuro Architektoniczne mailowo pod adresem lukka.zabawki@gamil.com lub pisemnie na adres: 31-145 Kraków. ul. Krowoderska 5/4a.