Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM sklepu internetowego LUKKA

Regulamin sklepu internetowego LUKKA określa zasady działania sklepu dostępnego pod adresem www.lukka.com.pl
oraz warunki sprzedaży, reklamacji i zwrotów towarów znajdujących się w ofercie sklepu.

Składając zamówienie w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych                          
(tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Regulamin poniższy obowiązuje od dnia 25.12.2015roku i jest następstwem wejścia w zycie Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827)
Wraz z wejściem w życie Ustawy(25 grudnia 2014) przestaną obowiązywać dwie ustawy dotychczas stanowiące podstawę dla działalności sprzedawców w Internecie, tj. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa zmienia również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży
.
Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu.
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży znajdziesz tutaj

Regulamin obowiązujący jest korzystniejszy dla Klientów niż regulamin poprzedni, przyjmujemy go jako obowiązujący dla wszyskich naszych Klientów, ktorzy dokonali zakupów w naszym sklepiku przed datą wejścia ustawy w życie.

REGULAMIN SKLEPU LUKKA

Wiadomości ogólne
Właściciel sklepu: PLAN -Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K.Bojanowski ul. Krowoderska 5/4A , 31-141 Kraków
NIP: 676-10-19-418
REGON: 350821898
Adres do korespondencji i odbioru osobistego
MAŁGORZATA BOJANOWSKA ul. Żuławskiego 8A/10, 31-145 Kraków
Mail  lukka.zabawki@gmail.com
Mobile +48 602 666 565

Dane bankowe
Nr konta: 51 1240 4533 1111 0000 5428 2463
PEKAO S.A.   Kraków, ul. Pijarska1
PLAN – Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K. Bojanowski

Towary i ceny
Sklep prowadzi sprzedaż zestawów do wykonania zabawek.
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku.
Koszt transportu pokrywa Klient.
Sklep wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu

Zamówienia
Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.lukka.com.pl
Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
Klientami sklepu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie  lub firmy.

Płatności
Płatność przelewem bankowym na konto sklepu:
PEKAO S.A. Nr konta: 51 1240 4533 1111 0000 5428 2463
PLAN – Biuro Architektoniczne M. Bojanowska & K.Bojanowski
ul. Krowoderska 5/4A ,  31-141 Kraków
Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Krakowie ul. Żuławskiego 8A/10
Datę i godzinę odbioru prosimy ustalać mailowo lub telefonicznie.

Realizacja zamówienia
Czas potrzebny na przygotowanie przesyłki przez Sklep – od momentu odnotowania wpłaty przez Klienta – 1 dzień roboczy
Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską – lub kuriera do 48h w dni robocze.
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ustalonym czasie, Klient zostanie powiadomiony mailem.  

Koszt przesyłki
Koszt przesyłki ponosi Klient

Poczta Polska priorytet+polecony 1-3 zabawek do 2kG 12zł brutto
Poczta Kurierska przelew     18zł brutto
Poczta Kurierska za pobraniem 22zł brutto

Dla większych przesyłek koszt transportu zależny jest od gabarytu i ciężaru paczki – uzgadniany będzie z Klientem indywidualnie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i nie przyjmując towaru sporządzić protokół opisujący uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (zwana dalej ?Ustawą?). Ustawa ta ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa w zakresie obowiązków informacyjnych, a także ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.
Wraz z wejściem w życie Ustawy(25 grudnia 2014) przestaną obowiązywać dwie ustawy dotychczas stanowiące podstawę dla działalności sprzedawców w Internecie, tj. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa zmienia również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży
.
Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu –  odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie zawierającego dane zapisane w formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży
Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 4 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeżeli towar nie będzie uszkodzony, zwrot należności w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Klient.

Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Ochrona prywatności
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.